Доставка и плащане

Доставката се извършва с куриерска фирма Speedy!

тегло (кг.)цена (лв.)
до 0.5 кг. 6.68
до 1 кг. 7.80
до 2 кг. 8.93
до 3 кг. 10.06
до 4 кг. 11.04
до 5 кг. 12.22
до 6 кг. 13.28
до 7 кг. 14.47
до 8 кг. 15.67
до 9 кг. 16.72
до 10 кг. 16.98
до 11 кг. 17.83
до 12 кг. 18.58
до 13 кг. 19.37
до 14 кг. 20.15
до 15 кг. 20.94
до 16 кг. 21.70
до 17 кг. 22.48
до 18 кг. 23.26
до 19 кг. 24.05
до 20 кг. 24.78
за всеки следващ килограм 24.78 + 0.66 за всеки следващ килограм

Стоките, поръчани от електронния магазин esport.bg, се доставят от куриерска фирма Спиди в следните срокове:

·         До 3 (три) работни дни за територията на гр.София

·         До 7 (седем) работни дни за територията на Република България

Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката може да се получи и на място в магазина ни намиращ се на адрес: 1700 София, бул. Симеоновско шосе 35 

При предаване на стоката Потребителят или трето лице, посочено от него, подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

„И спорт” ООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочените от Потребителя  неверен или непълен адрес, лице за контакт и/или телефон, както и при други  независещи от „И спорт” обстоятелства.

При доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или трето лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци, Потребителят трябва да подпише протокол в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми „И Спорт”.

Когато Потребителя приеме стоката без забележки, последващи  рекламации за липси и/или недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

Потребителят има право да откаже получаването на заявената стока, когато тя :

·         Не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед на доставените стоки. Потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане .

·         Цената, която Потребителят трябва да заплати, не съответства на дължимата цена.

·         Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние), без да дължи обезщетение  или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера/превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или третото лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.

В случай, че Потребителят откаже да приеме поръчаната стока, договорът от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставката я връща на „И спорт” ООД.

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

·         Плащане в търговския обект на „И спорт” ООД  

·         Плащане при доставка – наложен платеж – Потребителят са задължава да плати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка